Investeer in Talent

Minder schooluitval en jeugdwerkloosheid.
Meer instroom naar school en werk !

Investeer in Talent

foto keuken Investeer in Talent

De economie en werkgelegenheid groeit enorm. Maar ca. 160.000 jongeren met Talent staan op afstand. Zij maken de stap naar werk niet zelf.  Ze hebben onvoldoende Skills door een combinatie van factoren.  Vaak gaat het om voortijdig schoolverlaten, sociale- en psychische problematiek, woonproblemen en niet zelfredzaam.  Investeer in Talent  werkt met een integrale aanpak en biedt  perspectief op duurzaam werk. Talent en kapitaal mag niet verloren gaan! 

 iit-vp

Onze aanpak:

  • gecombineerde aanpak met als pijlers: Werken + Leren + Woonruimte + Coaching. Geen losse trajecten
  • voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid: preventie,
  • levert instroom van gekwalificeerde jongeren (Skills) naar de arbeidsmarkt,
  • realiseert samenwerking van  lokale partners, privaat en publiek, 
  • kent lage uitval én maatschappelijk en economisch rendement (MKBA),
  • ontzorgt werkgevers en biedt kandidaten voor SROI invulling,
  • concept dat werkt o.a. in Amsterdam en Rotterdam
  • is de pijler onder project “Skills in de Stad” i.s.m met Rijksoverheid
  • een EU Best Practice: Reducing Early School Leaving  
  • Lees verder>>