Home welkom

Minder schooluitval en jeugdwerkloosheid.
Meer instroom naar school en werk !

Investeer in Talent

foto keuken Investeer in Talent

De economie en werkgelegenheid groeit enorm. Maar ca. 160.000 jongeren met Talent staan op afstand. Zij kunnen de stap naar werk  zelf niet maken.  Ze hebben onvoldoende Skills door een combinatie van factoren.  Vaak gaat het om voortijdig schoolverlaten, sociale- en psychische problematiek, woonproblemen en niet zelfredzaam zijn.  De integrale aanpak van Investeer in Talent biedt  deze jongeren  perspectief op duurzaam werk. Talent en kapitaal mag niet verloren gaan! 

 iit-vp

De aanpak:

  • gecombineerde aanpak met als pijlers: Werken + Leren + Woonruimte + Coaching. Geen losse trajecten
  • voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid: preventie,
  • levert meer instroom van gekwalificeerde jongeren (Skills) naar de arbeidsmarkt,
  • samenwerking van  lokale partners, privaat en publiek, 
  • lage uitval en maatschappelijk en economisch rendement (MKBA),
  • ontzorgt werkgevers en biedt kandidaten voor SROI invulling,
  • concept dat werkt o.a. in Amsterdam en Rotterdam
  • de pijlers voor het project “Skills in de Stad” i.s.m met Rijksoverheid
  • EU Best Practice: Reducing Early School Leaving  
  • Lees verder>>