Investeer in Talent in uitvoering Een overzicht

Operationele projecten

Amsterdam 2016 Talent voor Amsterdam
Rotterdam 2013 Talent voor Zorg / Techniek
Utrecht Overvecht 2012 Talent voor Zorg
Amersfoort 2012 Talent voor Zorg
Utrecht Kanaleneiland 2009 Talent voor Zorg
Amsterdam 2001/2003 Werkhotel Leiden/Amsterdam

In voorbereiding

Landelijk         2018 Skills in de Stad

 

echt kanaleneiland

TIJDLIJN

2013 – 2017  Talent voor Zorg in Rotterdam (IJsselmonde ). Onderdeel van Talent voor Rotterdam. Daaronder vallen ook Talent voor Bouw en Techniek,  Talent voor Sport en Talent voor Havens. doelgroep binnen Talent voor Rotterdam is verbreed; zowel voorkomen van schooluitval als de groep jongeren die al uitgevallen is. In alle situaties spelen scholing  en leer-werktrajecten een sleutelrol.

2013 – transformatie Kamers met Kansen naar Talent voor Zorg & Welzijn in Delft/ Haaglanden. Samenwerking van ROC Mondriaan, Woonbron,  Jeugdformaat, gemeente Delft waarbij werkgevers zorgsector met name VVT worden betrokken.  Start is gepland voor oktober 2013

2013–  evaluatie pilotproject Talent voor Zorg – Utrecht door Verwey Jonker Instituut en Ecorys. Rapportage: Talenten beter Benut. Conclusies en aanbevelingen op sociale en maatschappelijke effecten en kosten baten analyse van aanpak via Investeer in Talent

2012 – ICS-Advies ontvangt voor het door haar ontwikkelde  concept: Talent voor Zorg en Techniek ontvangt de landelijke Movisie Participatie Aanmoedigingsprijs 2012 uit handen van Jette Klijnsma.

2009 – 2012 het concept transformeert naar  Investeer in Talent;  meer sectorgericht. Voor Utrecht en Amersfoort is Talent voor Zorg ontwikkeld. Nadrukkelijk met als doel de versterking tussen de zorgsector en onderwijs (instroom jongeren). Dit is samen met de partners: zorgwerkgevers; ROC’s; woningcorporaties; Jeugdbegeleiding gerealiseerd. Ook gemeenten en de Provincie Utrecht waren hierbij betrokken.

2008 – aanpassing van het concept: de as Arbeidsmarkt en Onderwijs staat centraal. Toeleiding naar werk waarbij het wonen en coaching/support voor jongeren ondersteunend is. Een zakelijke aanpak gebaseerd op een investeringsmodel; geen kosten ! Binnen ontwikkelingen zoals Kamers met Kansen en Foyers heeft het WerkHotel en Investeer in Talent altijd als einddoel: toeleiding naar arbeid.

2002 – Investeer in Talent is een concept van ICS-Advies. Gestart onder de naam “WerkHotel” (Leiden / Amsterdam). Ook toen was er sprake van schooluitval. De instabiele thuissituatie en de gevolgen op de schoolprestaties kwamen in beeld. Het WerkHotel maakt de verbinding: Wonen- Leren – Werken-/stageplaatsen en Zorg. Een nieuw perspectief voor Amsterdamse jongeren ( Bos en Lommer).