Actueel

12 dec

Binnenlands Bestuur: pilots met overheidspanden voor maatschappelijke ontwikkeling.

Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er dit najaar een pilot mee, in nauwe samenwerking met het rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur, 11 December 2018) Onder de naam Skills in de Stad worden pilots met rijksvastgoed en waar mogelijk met vastgoed van

Lees meer
10 dec

Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf verricht ICS-Advies een studie naar de Maatschappelijke Kosten Baten  van de aanpak via Skills in de Stad.  In deze studie: Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen, worden de kosten en baten die Skills in de 4 domeinen genereert, in beeld gebracht.  Met name wordt hierbij betrokken de inzet van vastgoed en

Lees meer
14 nov

Skills in de Stad; vastgoed als motor voor aanpak sociale vraagstukken

Het OESO rapport: Skills Strategie Nederland 2017 legt de vinger op de zere plek: “Niet gekwalificeerde jongeren (ca.145.000) zijn onvoldoende voorbereid en beschikken niet over de noodzakelijke 21-eeuwse vaardigheden (Skills) om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt.“  Ze zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit school of werk door problemen, vaak in de privésfeer. 

Lees meer
30 okt

Workshop Investeer in Talent tijdens kennisdag Ingrado & RMC

“Investeer in Talent levert rendement”  Dat is de workshop die  we op 9 november geven tijdens de landelijke Kennisdag & RMC-dag die INGRADO organiseert. Ingrado is de brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).  Zo’n 90 {4939be59e9fbd852950736d53d9bf2c6f2706bb3c929143de1958b8fa44db282} van de alle gemeenten en regio’s is lid van Ingrado. In deze workshop gaan we in op uitval

Lees meer
13 sep

De maatschappelijke waarde van publiek vastgoed.

Hoe kunnen vraagstukken in het sociale domein worden opgelost door de inzet van Publiek Vastgoed, het fysieke domein? Onder de titel: ‘Vastgoed met een bedoeling’ wordt daar op 13 september met het Netwerk Vaklui in vastgoed een discussie gevoerd op initiatief van Bouwstenen voor Sociaal. Het Rijksvastgoedbedrijf (Hans ten Velden) en Investeer in Talent (Frank

Lees meer
10 sep

Werkconferentie 21 09 Samen investeren in Talent voor Amsterdam

De vraag naar handen neemt fors toe. En toch maakt een grote groep jongeren de stap naar werk niet zelf. Zonder vaardigheden en support van veel partijen komen ze er niet en staan ze buiten spel. Talent voor Amsterdam en partners bieden deze jongeren met hun aanpak perspectief op werk. Maar op het pad van de

Lees meer
30 jun

Alles over Talent voor Amsterdam. nl

Op de website www.talentvooramsterdam.nl  is alles te vinden over het Samenwerkingsverband Talent voor Amsterdam. Partners (profit en non-profit) bieden kwetsbare jongeren een perspectief op werk en een leertraject.  Het zijn jongeren met talent die ook kansen moeten krijgen. Dat doen we via de aanpak ontwikkeld door Investeer in Talent. Belangrijk in dit project  is de

Lees meer
16 mei

EU Toolbox: Invest in Talent good practice launched in Thessaloniki.

  On 16-17 of May 2017 CeDefop is organising in Thessaloniki a Policy Learning Forum “VET as a solution to leaving education early” with a focus on the contribution that education and training  projects can make towards reducing early leaving and dropping out  from education and training but also for the labour market. The concept Invest in

Lees meer
08 nov

Jongeren aan het werk door Talent voor Amsterdam

Veel bedrijven in de Metropoolregio  Amsterdam zijn op zoek naar nieuwe handen.  Daar tegenover staat dat een grote groep jongeren de aansluiting naar werk op eigen kracht niet maakt. Ca. 21 {4939be59e9fbd852950736d53d9bf2c6f2706bb3c929143de1958b8fa44db282} van de jongeren verlaat het MBO zonder Startkwalificatie en staat op achterstand. Vaak als gevolg van  problemen, meestal in de privésfeer. Maar ze

Lees meer