Aanleiding

Uitval van school en afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat meestal door een combinatie van factoren. Al in 2006 werd vastgesteld (rapport Kosten en Baten voortijdig schoolverlaten –In ’t Veld /Min OCW),  dat het investeren in voortijdig schoolverlaten een economisch rendement oplevert.

“Voortijdig schoolverlaten kent zelden één oorzaak. De ene jongere stopt met school omdat het niet lukt een leerwerkplek te vinden. De ander zou wel willen doorleren, maar is genoodzaakt te stoppen vanwege de zorg voor haar baby. De volgende valt uit omdat de opleiding tegenvalt en andere verwachtingen had van het werk waar hij voor wordt opgeleid. Weer een ander kampt met verslaving, schulden en een strafblad. De diversiteit en combinatie van redenen voor uitval, waarbij school-gerelateerde en persoonlijke redenen zijn te onderscheiden, betekent dat er geen ‘silver bullet’ is in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten.Alleen een integrale aanpak werkt. Bovendien hebben niet alle jongeren de cognitieve en/of sociale capaciteiten om een startkwalificatie te halen. Ook deze jongeren mogen we niet uit het oog verliezen.”

citaat brief Minister OCW 12 02 2013

De arbeidsmarkt laat zien, dat er nog steeds een vraag naar nieuw personeel is. Soms een nijpend tekort. Voor technisch opgeleide mensen een tekort van ca. 150.000 in 2015!  Een ontwikkeling die haaks staat op  de toename van de jeugdwerkloosheid (bijna 17 {4939be59e9fbd852950736d53d9bf2c6f2706bb3c929143de1958b8fa44db282}). Vergroten van de instroom van jongeren en behoud van personeel voor o.a. de zorg, techniek, havens e.o staat hoog op de nationale agenda.

Maar dit vraagstuk kan niet opgelost worden door een enkele partij! Het vraagt een collectieve aanpak en investering gedreven vanuit zowel maatschappelijke, als economische en commerciële belangen.

Investeer in Talent brengt partijen bij elkaar en verbindt private en publieke sectoren. Primair de werkgevers, het onderwijs en de overheid. De kracht zit in het gecombineerde aanbod voor jongeren met een Werk • Leren • Wonen + Coaching traject. Investeer in Talent heeft projecten ontwikkeld die aansluiten op de marktvraag en aanbod door het onderwijs zoals: Talent voor Zorg, Talent voor Bouw & Techniek, Talent voor Sport, Talent voor Havens e.o.

De sleutel tot succes is de innovatieve samenwerking van vier sectoren. Elke sector is belanghebbend en investeert in de matching. Deze samenwerking biedt de basis voor continuïteit en een duurzaam resultaat ( zie onderzoek Talenten beter Benut). Partners zijn arbeidsmarkt/werkgevers; onderwijsinstellingen; woningcorporaties en coaching (jeugdbegeleiding). De overheid, als belanghebbende, faciliteert.

Lees verder over de projecthistorie, 2002 – heden: van Werkhotel naar Investeer in Talent