Aanmoedigingsprijs voor Talent voor Zorg en Techniek

MOVISIE Participatieprijs 2012

Op 2 november heeft Jetta Klijnsma de speciale Aanmoedigingspijs overhandigd aan Frank Köster – ICS-Advies, van het project Talent voor Zorg en Techniek. Dit gebeurde bij de SER in Den Haag.

Voor de prijs werden 83 projecten ingediend. Projecten waarin de talenten voorop staan en niet de beperkingen, aldus de jury. De genomineerde projecten hebben met elkaar gemeen dat ze allen vernieuwend zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Participatieprijs 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

De jury van de MOVISIE Participatieprijs 2012 bestaat uit:
•    Jetta Klijnsma (voorzitter; thans Staatssecr. Sociale Zaken en Werkgelegenheid);
•    Anne-Rose Abendanon (programmamanager Interculturalisatie Cordaan);
•    René Paas (voorzitter Divosa);
•    Jaap Smit (voorzitter CNV);
•    Simone Kortbeek (directeur MOVISIE)

De speciale Aanmoedigingsprijs voor Talent voor Zorg en Techniek is een belangrijke ondersteuning voor het ontwikkelde concept en de realisatie van meerdere Talent voor Zorg en Techniek projecten in Nederland. Het concept combineert het maatschappelijke vraagstuk (terugdringen uitval / jeugdwerk-loosheid) met het economisch belang van het bedrijfsleven gericht op meer instroom van o.a. jongeren.Talenten staan voorop en niet de beperkingen. Het is een waardering voor de vernieuwende en innovatieve aanpak en de verbinding van de diverse sectoren die belanghebbend zijn.

Doelstelling en aanpak van het project:
– instroom van jongeren naar zorg en techniek vergroten
– uitval van jongeren uit het onderwijs tegengaan.
– woonruimte in combinatie met onderwijs, stageplaats en coaching

De prijs is ook een grote waardering voor de inzet van de partners om de projecten te ontwikkelen en te realiseren. Te weten werkgevers (zorg en techniek), onderwijsinstellingen (ROC’s), woningcorporaties, jeugdbegeleiding en gemeenten (Utrecht 2 projecten /Amersfoort / Rotterdam begin 2013?

Uit het Juryrapport:

“MOVISIE Participatieprijs 2012 Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan!

Werken naar vermogen: help iedereen aan een baan. Dat is het motto van de MOVISIE Participatieprijs 2012. Wordt er vernieuwend gewerkt aan de onderkant van de arbeidsmarkt? Zijn er projecten die zich succesvol richten op zowel de toeleiding en activering naar werk als op het krijgen van een baan? En wat levert dat dan concreet op?  Wat zijn eigenlijk de beste kansen voor een plek op de arbeidsmarkt?  De jury spreekt extra waardering uit voor Talent voor Zorg/Techniek. Voorbeeld dat navolging verdient:

Talent voor Zorg/Techniek is een bijzonder woon-leer-werktraject. Jongeren krijgen woonruimte, in combinatie met een stageplaats en werk in de zorg en wellness-sector. Ze volgen een opleiding bij een ROC. Talent voor Zorg speelt in op de grote vraag naar nieuwe arbeidskrachten en draagt tegelijk bij aan het terugdringen van de schooluitval en de jeugdwerkloosheid onder jongeren . Het project voorkomt dat risicojongeren uitvallen door problemen met hun woonsituatie, sociaal netwerk of schulden. Het is een traject, dat jongeren daadwerkelijk perspectief biedt.”

BRON: jury MOVISIE Participatieprijs 2012 Utrecht, 2 november 2012

Voor meer informatie zie
www.movisie.nl
www.ics-advies.nl
of
www.talentvoor.nl

Ook een project starten in uw gemeente? Neem contact met ons op!