Onze aanpak Investeren in talent in 7 stappen

Investeer in Talent (c)  – kernonderdelen

iit-kern1. Voor jongeren (m /v ca. 18 -35):

  • die dreigen uit te vallen (ROC) vmbo / mbo. Volgen opleiding richting o.a. Techniek / Bouw / Horeca / Retail/  Sport / Groen e.o. en- /of,
  • die uit het reguliere onderwijs of werksituatie  zijn gevallen; afstand tot de arbeidsmarkt (geen kwalificatie / jeugdwerkloosheid).
  • oorzaak: combinatie van: verstoorde thuissituatie, weinig sociale- en werknemersvaardigheden, geen sociaal netwerk, overbelast en schulden.

plaatjes-cirkels-lasser Investeer in Talent2.  Combi: Werk + Onderwijs + Woon + Coaching.
Doelen: behalen Entree-opleiding/ (Start)kwalificatie, aangepaste leerweg en instroom naar arbeidsmarkt.

3. Arbeidsmarkt nieuwe handen. Via stageplaatsen (BOL) en leerwerk-trajecten (BBL). Zoveel mogelijk doorlopende leerweg. Instroom: entree opleiding,  niveau 2-3-4; of zonder enige opleiding. Wij leveren maatwerk.

4. Elke jongere coaching: ondersteuning op sociale- en werknemers- vaardigheden én support voor  leermeesters in het bedrijf. Altijd een start met Warming Up traject

5. Voor jongeren eigen woonruimte. Betalen zelf de woonlasten. Wonen 1 tot 2 jaar in de woning afhankelijk van afronden hun Ontwikkelplan.

6. Tijdelijke en vaste baangaranties en sollicitatiehulp na kwalificatie. Duurzaam aan het werk

7. Is een Investeringsmodel: maatschappelijke kosten en baten worden gekwantificeerd. Aanpak levert projectrendement en welvaartsrendement (MKBA).

8. Toepasbaar voor werkgevers en voor de overheid realisatie Social Return opgaaf en Participatiewet.

9. uitrolbaar voor meerdere sectoren (opleidingen en branches/arbeidsmarkt).

11. Samenwerkingsmodel gebaseerd op  input voor de vier trajectonderdelen door lokale-/ regionale partners: economisch en maatschappelijke  belanghebbende partijen.