De maatschappelijke waarde van publiek vastgoed.

Hoe kunnen vraagstukken in het sociale domein worden opgelost door de inzet van Publiek Vastgoed, het fysieke domein?
Onder de titel: ‘Vastgoed met een bedoeling’ wordt daar op 13 september met het Netwerk Vaklui in vastgoed een discussie gevoerd op initiatief van Bouwstenen voor Sociaal. Het Rijksvastgoedbedrijf (Hans ten Velden) en Investeer in Talent (Frank Köster)  gaan in op sociale vraagstukken, zoals uitval en jeugdwerkloosheid en de mogelijkheden die Publiek Vastgoed biedt. Publieke en private partijen in gemeenten / regio’s zijn belanghebbend én aan zet. Maar er zijn ook hordes die genomen moeten worden! Wie investeert in Publiek Vastgoed? Waar vallen de baten en hoe gaan we die verrekenen!

Voor informatie stuur ">een mail

PolicyLearning PLatform Cedefop