EU onderzoek: best practice Talent voor Rotterdam

Reducing Early School Leaving in Europe.
Talent voor Rotterdam in Nederland best practice.resl-logo

Vroegtijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid is een groot vraagstuk in Europa. Ook al trekt de economie aan, toch staan veel jongeren helaas langs de kant. Dat kost Europa jaarlijks ca. 100 miljard. Voor Nederland gaat het volgens de EU om ca. 4,7 miljard (Bron: TIER) .  

De EU commissie heeft in 9 landen een vergelijkend onderzoek verricht naar factoren die van invloed zijn en buiten de schoolomgeving liggen. Ook is er gekeken naar Best Practices die uitrolbaar zijn in andere landen.  In Nederland is  Talent voor Rotterdam geselecteerd.  Met name de gecombineerde aanpak met stages/werk + onderwijs+ woonruimte + coaching, is uniek in het voorkomen van uitval. Een belangrijke reden voor selectie als Best Practice.  Dit project is gebaseerd op het concept “Investeer in Talent”. Ook het feit dat er al projecten draaien en gestart worden bijv. in Amsterdam , speelt een rol.

De EU landen die meedoen zijn: Spanje, Oostenrijk, Polen, Hongarije, United Kingdom, Zweden, Belgie, Portugal en Nederland.  De Erasmus Universiteit verricht het onderzoek in Nederland.

Wilt u meer informatie over het onderzoek:  
Of de Erasmus Universiteit: Talitha Stam –  

Best Practice  RESL:  reducing-early-school-leaving-en-talent-v-rotterdam-eu-2016

RESL rapport: www.resl-eu.org

Werken aan participatie