Ga voor Talent van Start in Delft

gavoortalent-defV2-01 In  juni is in Delft het project Ga voor Talent van start gegaan als vervolg op het per 1 januari 2014 beëindigde Kamers met Kansen concept. In het nieuwe concept en aanpak speelt de onderwijsinstelling (Mondriaan) een belangrijke rol als het gaat om het selecteren van jongeren die voor dit project in aanmerking komen.  De partners zijn Woonbron, Jeugdformaat en de gemeente Delft.

Ook in het project Ga voor Talent  draait het om de verbinding van Werken+ Leren+ Wonen en Coaching. Maar het accent in dit project ligt voornamelijk op het voorkomen van schooluitval door de support met wonen + coaching.

Het project biedt jongeren die studeren aan het Mondriaan en dreigen uit te vallen een mogelijkheid om hun opleiding af te ronden. Woonruimte en coaching wordt geleverd door Woonbron en Jeugdformaat. “Ga voor Talent” staat in principe open voor alle leerlingen aan het Mondriaan, die dreigen uit te vallen, ongeacht de opleiding die ze volgen. De gemeente Delft faciliteert en ondersteunt het project. In dit project wordt samengewerkt met HTO Den Haag.

Meer informatie: zie de flyer ‘Ga voor Talent’