Onderzoek naar sociaal maatschappelijke effecten en kosten baten analyse Talent voor Zorg

Het eerste project en pilot Talent voor Zorg Utrecht (CampusMAX) wordt in opdracht van de projectpartners geëvalueerd door het Verwey Jonker Instituut i.s.m met het bureau Ecorys. Zowel de sociaal maatschappelijke effecten, als een kosten baten analyse van het concept worden in beeld gebracht. Dit moet inzicht geven in wat het maatschappelijke en economisch rendement van de investeringen in het project is. Zowel voor de projectpartners als de samenleving in meer algemene zin. Het rapport is naar verwachting eind mei 2013 beschikbaar. Belangstelling voor het rapport? Neem contact met ons op!