Prof. Roel in ’t Veld: Geld bestrijding jeugdwerkloosheid het beste besteden aan preventie voortijdig schoolverlaten’

Prof. Roel in ’t Veld

‘Geld bestrijding jeugdwerkloosheid het beste besteden aan preventie voortijdig schoolverlaten’

Tijdens de conferentie (02-10)  ‘Match: waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar treffen’, georganiseerd door Platform 31 concludeerde prof. Roel in ’t Veld, dat bestedingen in de aanpak van voortijdig schoolverlaten, een van de belangrijkste instrumenten is om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
Al in 2006 werd dit geconcludeerd in het onderzoek van In ’t Veld / Rebel Group  naar Kosten en Baten van voortijdig schoolverlaten. Op de korte maar zeker op lange termijn is het effect van de  investeringen effectief en waardevol voor de samenleving.
In 2012 toont het onderzoek van Verwey Jonker Instituut / Ecorys naar de pilot ‘Talent voor Zorg (Utrecht)’  dit opnieuw aan. Wel met de aanbeveling dat het om een lange termijn aanpak moet gaan en dat projecten substantieel moeten zijn.  Investeer in Talent  start altijd met kleine projecten (elftallen). Vanuit een stevige basis opschaalbaar en uit te breiden naar diverse sectoren.