Skills in de Stad; vastgoed als motor voor aanpak sociale vraagstukken

Het OESO rapport: Skills Strategie Nederland 2017 legt de vinger op de zere plek: “Niet gekwalificeerde jongeren (ca.145.000) zijn onvoldoende voorbereid en beschikken niet over de noodzakelijke 21-eeuwse vaardigheden (Skills) om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt.“  Ze zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit school of werk door problemen, vaak in de privésfeer.  Een effectieve aanpak van dit vraagstuk in het sociale domein vereist een gecombineerd aanbod. De combi van:  werken, leren, wonen en support.

Het concept  Skills in de Stad  is een project van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Frank Köster ICS-Advies. Doel is om door de inzet van rijksvastgoed de 4 pijlers: arbeidsmarkt/ leer-werktrajecten+ onderwijs + woonruimte + support/coaching onder één dak samen te brengen. Deze 4 pijlers  aanpak is  ontwikkeld door ICS-Advies  (Investeer in Talent).  Skills in de Stad  en het Warming Up traject biedt gemeenten de mogelijkheid  om uitval van jongeren en de mismatch op de arbeidsmarkt duurzaam aan te pakken. Een experiment en nieuwe manier van werken en maatschappelijk waarderen van publiek vastgoed.
In  twee gemeenten, Leeuwarden en Maastricht  worden pilots voorbereid (start 2019).

Vanuit ICS-Advies is Frank Köster projectleider voor het RVB Skills projectteam op het inhoudelijke concept en de verbinding met het Sociale Domein en partners in de gemeenten.

Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van  Skills in de Stad is jan. 2019 gereed.

Voor meer informatie zie: Skills in de stad Rijksvastgoedbedrijf 2018