Stichting Talent voor Rotterdam staat voor continuïteit

logoTvRRecentelijk is de Stichting Talent voor Rotterdam opgericht. De stichting is het samenwerkingsverband en Netwerkorganisatie van werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en partners die coaching leveren.

Met de oprichting van de Stichting Talent voor Rotterdam hebben de partners hun samenwerking versterkt met als doel om het concept Talent voor Rotterdam verder te ontwikkelen. Meer investeren in het voorkomen van uitval en jeugdwerkloosheid. En meer instroom naar onderwijs en werk.
In het bestuur van de stichting hebben zitting het Albeda College, Woonbron en Laurens Zorg. Daarnaast wordt een plaats ingevuld door een van de deelnemers aan TvR. Verder is er nog een vacature voor een bestuurder met financieel -/ economische deskundigheid.

Naast het stichtingsbestuur is er een Raad van Commissarissen en een Netwerkorganisatie Talent voor Rotterdam. De stichting wordt ondersteund door een Netwerkbureau.
ICS-Advies vervult verzorgt voor de stichting het projectmanagement.

Voor meer informatie: – Frank Köster
En vanaf 3 december: www.talentvoorrotterdam.nl