Talent voor Zorg Rotterdam op 30 mei van start

Op donderdag 30 mei a.s. om 16.00 uur gaat Talent voor Zorg Rotterdam officieel van start. Dit project richt zich speciaal op jongeren die de aansluiting met onderwijs en de arbeidsmarkt mis dreigen te lopen. Een innovatieve combinatie van stage-/leerwerktrajecten, onderwijs, huisvesting en coaching. Talent voor Zorg biedt jongeren een kans om hun opleiding af te maken; een startkwalificatie te behalen én aan de slag te gaan in de zorg of andere sectoren.

Met deze aanpak willen partijen gezamenlijk investeren in het voorkomen van uitval; in meer gekwalificeerd personeel én in lagere jeugdwerkloosheid in Rotterdam. Er mag geen Talent verloren gaan! Talent voor Zorg is onderdeel van Talent voor Rotterdam. Een samenwerking van meerdere sectoren (Bouw/Techniek, Sport en Havens).

Het programma
15.30 uur – inloop
16.00 uur – Start met gespreksleider Victor Dreissen

  • Wat is Talent voor Zorg en Talent voor Rotterdam?
  • Jongeren in Beeld: deelnemers aan Talent voor Zorg vertellen hun verhaal
  • Samen investeren; een maatschappelijke en economische noodzaak! Laurens Zorg (regiodirecteur Ben van Dorp), Albeda College (bestuurder Renata Voss), Woonbron (directeur Arthur Oerlemans) en FlexusJeugdplein (bestuurder Wim Spierings) in gesprek.
  • Talenten beter Benut: onderzoek naar sociaal-/ maatschappelijk en financieel rendement van Talent voor Zorg: dr. Freek de Meere van Verwey Jonker Instituut/ Ecorys
  • Talent voor Zorg = winst voor de stad! Wethouder Korrie Louwes; Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie verricht met de jongeren en de projectpartners de ‘Starthandeling’. Presentatie door de wethouder.


16.50 – 18.00 uur – Feestelijke borrel

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs (Zorglocatie Dijkveld, Huniadijk 251 [IJsselmonde]). Uw aanmelding ontvangen we graag via deze aanmeldingsmail.

Projectpartners
Laurens Zorg,
Albeda College,
Woonbron,
FlexusJeugdplein

Logo's partners

informatie: Frank Köster ICS-Advies
concept & projectmanagement Talent voor Zorg
06 – 22 9750 44