Talent voor Zorg & Welzijn in voorbereiding in Delft.

In Delft/ Haaglanden wordt hard gewerkt aan de transformatie van Kamers met Kansen naar het concept Talent voor Zorg & Welzijn. Daarmee wordt ingespeeld op de wens van partijen om een verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs te maken. De aanpak via Investeer in Talent moet de schooluitval verder tegen gaan en jongeren een kans bieden op de arbeidsmarkt. De reeds beschikbare woningen in Delft, worden bestemd voor de deelnemers aan Talent voor Zorg & Welzijn.
Naar verwachting zullen de meeste deelnemende jongeren afkomstig zijn van het ROC Mondriaan. De start met 11 deelnemers is gepland eind oktober 2013. De partners zijn: ROC Mondriaan, Woonbron, Jeugdformaat en de gemeente Delft. Met de werkgevers worden binnenkort besprekingen gestart. De financiering van het project loopt via subsidies van het Stadsgewest Haaglanden en een budget van de gemeente Delft.