Verwey – Jonkerinstituut onderzoek ‘Talenten beter Benut’

Evaluatie Talent voor Zorg City Campus MAX

Nieuwsbericht van het Verwey – Jonkerinstituut
2881_talenten_150Niet alle jongeren kunnen op eigen kracht een plek in de Utrechtse samenleving vinden. Schooluitval en het missen van de aansluiting met de arbeidsmarkt. Daarnaast is er in de zorg vraag naar nieuwe medewerkers. Het project Talent voor Zorg City Campus MAX in Utrecht wil op beide vraagstukken een verschil maken. Het project is begin 2010 als pilot van start gegaan. In deze publicatie een verslag van de procesevaluatie en een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse. Beide zijn erop gericht te leren van de ervaringen in de pilot en zo een aanscherping te krijgen van het concept. Lessen voor de toekomst: het selectieproces; aantal bereikte jongeren, voorkomen uitval; matching arbeidsmarkt en onderwijs, zelfredzaamheid, maatschappelijke en economisch rendement, monitoring.

Klik hier voor de publicatie (.pdf)