Talent voor Zorg investeert in jongeren die door problemen dreigen uit te vallen

Startkwalificatie T v Zorg 02 2014Artikel Metro Rotterdam – 18 maart 2014

Caroline Verboom, zorgcoördinator van de branche Gezondheidszorg van het Albeda College, kent ze persoonlijk. Talentvolle jongeren die een geweldige aanwinst voor de zorg zouden zijn, maar die de aansluiting met onderwijs en arbeidsmarkt dreigen mis te lopen door problemen in hun woon- of leefsituatie.
“Niet iedereen heeft het geluk op te groeien in een gezin, waarin ouders je financieel en emotioneel ondersteunen in je studie”, zegt ze. “Sommige jongeren hebben het ronduit zwaar. Die moeten werken om in hun onderhoud te voorzien. Of slapen dan eens hier, dan weer daar, omdat de situatie thuis verre van ideaal is. En probeer er dan nog maar eens je kop bij te houden op school. Zelfs voor de beste leerling is dat moeilijk vol te houden.”

Met Talent voor Zorg komen we deze jongeren tegemoet. Een combinatie van onderwijs, leerwerktrajecten, huisvesting en coaching moeten meer jongeren aan een diploma helpen. Hiermee investeren Albeda College, FlexusJeugdplein, Laurens Zorg en Woonbron gezamenlijk in het terugdringen van voortijdig schooluitval en jeugdwerkloosheid in Rotterdam.
Hoe? Door jongeren die dat nodig hebben aan een huur-eenkamerappartement bij Woonbron te helpen, waarbij FlexusJeugdplein tevens een stukje woonbegeleiding verzorgt. Verboom: “Albeda voorziet vervolgens in het onderwijs en bij Laurens vinden leerlingen van de zorgopleidingen Helpende, Verzorgende of Verpleegkundige een stageplek of zelfs betaalde baan.
Begin februari ontvingen de eerste drie studenten van het project ‘Talent voor Zorg’ hun diploma Helpende niveau 2. Inmiddels zijn ze doorgestroomd naar de opleiding Verzorgende niveau 3.

Voor meer informatie over onderwijs ten behoeve van het project Talent voor Zorg, kun je contact opnemen met Caroline Verboom, zorgcoördinator van de branche Gezondheidszorg van het Albeda College. T: 010 290 11 91/ 06 514 99 578 of mail naar: .