Wat is Investeer in Talent?

“Talent mag niet verloren gaan”

Het concept

ondertitel

Uitgangspunt is: investeren in preventie en Skills versterken. Uitval uit school en werk voorkomen en  achterstand op de arbeidsmarkt aanpakken. Dat doen we met partners in de profit en non-profit sector. Zij voelen de noodzaak. Handen zijn dringend gevraagd en uitval kost geld.  Ook in de EU speelt dit vraagstuk. Jaarlijks kost bijv. voortijdig schoolverlaten de EU ca. 100 miljard en Nederland 4,7 miljard. (Bron: EU-eurostat)

Wie zijn belanghebbend? De arbeidsmarkt, onderwijssector, overheden (Rijk/ lokaal) en natuurlijk de jongeren.  Korte termijn: vacatures  invullen (o.a. bouw en techniek, horeca,  zorg, groen,logistiek),  terugdringen maatschappelijke kosten en versterken zelfredzaamheid. Lange termijn: anticiperen op de omslag van de economie. Minder werk treft deze risicogroep. Zonder bagage (Skills)  heeft deze groep geen enkel perspectief  (Bron:  OESO  Skills strategie 2017).

Investeer in Talent (c)  verbindt de belanghebbende  partijen. Doel: jongeren kwalificeren en met voldoende Skills duurzaam laten instromen op de arbeidsmarkt. Dat doen we door: 

  • gecombineerd traject met:  stageplaats -/ leer-werktraject, onderwijs, woonruimte en coaching.
  • altijd met  Warming Up traject.
  • integrale aanpak van problemen in privé situatie / wonen /sociaal/ psychisch
  • matcht vraag van werkgevers met talenten van de jongeren. Werkgevers, onderwijsinstellingen (MBO), woningcorporaties en jeugdbegeleiding investeren in deze jongeren.
  • rendement:  minder schooluitval, minder uitkeringen en zorgkosten, méér opgeleide jongeren (Startkwalificatie en Skills), met sociale- en werknemersvaardigheden en  duurzame economische participatie (Participatiewet).
  • positieve MKBA