Werkconferentie 21 09 Samen investeren in Talent voor Amsterdam

De vraag naar handen neemt fors toe. En toch maakt een grote groep jongeren de stap naar werk niet zelf. Zonder vaardigheden en support van veel partijen komen ze er niet en staan ze buiten spel.

Talent voor Amsterdam en partners bieden deze jongeren met hun aanpak perspectief op werk.
Maar op het pad van de matching met werk zijn nog veel hordes te nemen! Dat is de realiteit.
Over deze thema’s gaat de conferentie op een speciale locatie op de Zuidas.
En er moet ook gewerkt worden.

Belangstelling en u wilt een bijdrage leveren meldt u dan aan via  informatie over de Werkconferentie Daar vindt u ook het uitgebreide programma van deze middag.
Of ga naar de website www.talentvooramsterdam.nl